LẤY LẠI THỊ LỰC, ĐEM ÁNH SÁNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH ĐỤC THỦY TINH THỂ BẰNG PHẪU THUẬT PHACO