CHÍNH SÁCH MỚI VỀ KHÁM CHỮA BỆNH VỚI NGƯỜI CÓ THẺ BHYT

 

Căn cứ luật Bảo hiểm Y tế Việt Nam, kể từ ngày 01/01/2016, người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều được hưởng các quyền lợi, chi phí khám chữa bệnh theo chế độ BHYT và KHÔNG CẦN GIẤY CHUYỂN VIỆN.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên KHÔNG thu thêm bất kì khoản thu phí nào ngoài các quy định của BHYT.

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Điện thoại: 0888 143 115
Email: cskh.bvqttn@gmail.com
Địa chỉ: 328 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên