Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhiệm vụ

 Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định tại Thông tư 18/2009 TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ y tế về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện

Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:

Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Vi sinh (xét nghiệm) và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.

Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.

Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.

Tham gia cùng Khoa vi sinh, Khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

III.Hoạt động

Công tác giám sát, điều tra NKBV và phòng chống dịch

– Tổ chức điều tra, giám sát và thống kê liên tục và thường xuyên về tỷ lệ NKBV tại các khoa/phòng trong toàn bệnh viện.

-Thiết lập hệ thống giám sát chủ động, phối hợp với khoa vi sinh và các khoa/phòng trong việc giám sát lệ mắc mới NKBV. Thông báo tất cả các trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện trong các báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm.

– Thực hiện giám sát, điều tra và theo dõi vi khuẩn đa kháng thuốc tại các khoa/phòng trong bệnh viện hàng tháng, quý, năm.

– Phối hợp với khoa Vi sinh và khoa lâm sàng tìm hiểu các nguyên nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và đề xuất các biện pháp can thiệp không để xảy ra một vụ dịch NKBV nào trong năm.

– Xác định được tỷ lệ viêm phổi liên quan đến thở máy, nhiễm khuẩn máu do NKBV và các yếu tố liên quan để đề xuất các biện pháp can thiệp

– Theo dõi và phát hiện đồng thời cập nhật về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong bệnh viện.

– Tập huấn và phổ biến các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh cho cán bộ NV trong toàn BV.

 Vệ sinh tay

– Triển khai thúc đẩy các biện pháp tăng cường tuân thủ vệ sinh tay. Trang bị hệ thống VST đồng bộ và đầy đủ tại các khoa/phòng.

-Áp dụng các biện pháp giám sát tiên tiến trên Thế giới bao gồm: giám sát qua camera, giám sát “người dấu mặt”… trong chiến lược cải thiện đa phương thức của WHO.

-Tiến hành giám sát việc thực hiện quy trình bằng bảng kiểm, tập trung giám sát tuân thủ vệ sinh tay theo mẫu thống nhất của tổ chức Y tế thế giới, giám sát liên tục tại các khoa trọng điểm, báo cáo kết quả theo tuần, tháng, quý, năm.

– Phối hợp với mạng lưới KSNK tại các khoa/phòng thực hiện giám sát tuân thủ VST thường quy và VST ngoại khoa.

Công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ

–  Triển khai hiệu quả hệ thống quản lý dụng cụ phẫu thuật tập trung.

– Xây dựng và cập nhật các quy trình về xử lý, tiệt khuẩn, khử khuẩn dụng cụ tập trung, quy trình sử dụng hoá chất tiệt khuẩn, khử khuẩn trong bệnh viện.

– Xây dựng và cập nhật các quy trình xử lý chi tiết đối với một số dụng cụ cụ thể được sử dụng trên các khoa, phòng.

– Giám sát hoạt động xử lý, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ bằng bảng kiểm.

– Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, trong năm vừa qua trung tâm tiệt trùng đã được trang bị đầy đủ hơn về cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ tại bệnh viện.

– Cập nhật và nâng cao trình độ cho các nhân viên tại Trung tâm tiệt trùng, nhất là các nhân viên trẻ để đáp ứng được yêu cầu công việc đặc biệt trong điều kiện các dụng cụ cần xử lý ngày càng tinh vi, phức tạp.

– Đảm bảo cung cấp vật tư tiêu hao tái sử dụng và xử lý dụng cụ tập trung trong bệnh viện

 Công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm

– Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: cấy vi sinh kiểm tra khoa Dinh dưỡng tiết chế, nhà ăn nhân viên, nhà ăn bệnh nhân.

– Cấy vi sinh theo định kỳ các khoa hồi sức và một số khoa, phòng có nguy cơ cao khác.

– Xử lý khử khuẩn không khí, bề mặt khu vực các phòng mổ khoa Phẫu thuật-gây mê hồi sức, các khoa hồi sức tích cực, đơn vị can thiệp tim mạch.

– Phối hợp với Viện Y học lao động tổ chức tiến hành quan trắc môi trường 04 lần/năm và  đưa hoạt động này thành thường quy.

Công tác quản lý chất thải

– Giám sát việc phân loại và quản lý chất thải trong bệnh viện bằng bảng kiểm: thực hiện liên tục trong năm và báo cáo kết quả theo quý.

– Triệt để thu gom chất thải có thể tái chế theo quy định, hạn chế phát sinh quá mức chất thải y tế nguy hại.

– Phổ biến và áp dụng quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải theo quy chế quản lý chất thải mới của Bộ Y tế.

– Giám sát được toàn bộ hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ và giao nhận chất thải rắn.

– Đảm bảo an toàn cho NVYT, thân thiện cho môi trường, tiết kiệm cho bệnh viện

 Công tác dự phòng phơi nhiễm nghề nghiệp cho nhân viên

– Tập huấn và phổ biến hàng năm về thực hiện phòng ngừa chuẩn, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân và tiêm an toàn…cho toàn bộ cán bộ nhân viên làm việc tại BV.

-Có hệ thống báo cáo và theo dõi tổn thương do vật sắc nhọn đã được thiết lập trong bệnh viện. Nhân viên bị tổn thương do vật sắc nhọn và bị phơi nhiễm nghề nghiệp được theo dõi và dự phòng theo đúng quy định.

Công tác đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học (NCKH)

– Đào tạo các nội dung cơ bản về thực hành NKBV cho học viên học tập tại BV hàng năm.

– Tập huấn, cập nhật hàng năm về phòng ngừa chuẩn và thực hành KSNK cho toàn bộ cán bộ NV trong bệnh viện.

– Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật về KSNK cho các bệnh viện Sản và sản nhi trong khu vực phía Bắc hàng năm.

– Đào tạo lại về KSNK và nguyên tắc vệ sinh bệnh viện cho công nhân các đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh trong bệnh viện hàng năm.

– Đào tạo lại về KSNK và nguyên tắc xử lý an toàn đồ vải cho đơn vị cung cấp dịnh vụ đồ vải trong bệnh viện hàng năm.

– Xây dựng kế hoạch và đào tạo theo chương trình 3 tháng, 6 tháng về KSNK và đào tạo theo chuyên đề.

– Hướng dẫn, phối hợp với mạng lưới KSNK trong các hoạt động chuyên môn về công tác thực hành KSNK. Duy trì lịch sinh hoạt mạng lưới KSNK theo định kỳ hàng tháng: đưa ra tỷ lệ tuân thủ, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các vấn đề chưa rõ hoặc chưa thống nhất, thường xuyên đào tạo lại và cập nhật các kiến thức mới trong nước và trên thế giới.

– Hàng năm có các đề tài nghiên cứu về NKBV và nghiên cứu ứng dụng trong thực hành KSNK tại BV báo cáo tại hội nghi khoa học KSNK khu vực miền Trung

Công tác hợp tác quốc tế

– Hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức CDC tiến hành các hoạt động  liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Hợp tác với tổ chức VINARES thực hiện thành công dự án “  Khảo sát nhiễm trùng bệnh viện và sử dụng kháng sinh trong các khoa Hồi sức tích cực tại Việt Nam” tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.

IV.Tầm nhìn, định hướng phát triển

– Xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện.

– Là một trong các Trung tâm đào tạo về thực hành KSNK khu vực phía Bắc.

– Là một trong các trung tâm thực hành về Khử khuẩn-tiệt khuẩn đạt tiêu chuẩn khu vực phía Bắc.

– Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Điện thoại: 0888 143 115
Email: cskh.bvqttn@gmail.com
Địa chỉ: 328 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên