THÔNG TIN LIÊN HỆ

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Điện thoại: 0888 143 115 
Email: cskh.bvqttn@gmail.com
Địa chỉ: 328 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên