Khoa Gây Mê Hồi Sức

Chức năng nhiệm vụ khoa Gây Mê Hồi Sức:

 1. Chức năng:

–   Khoa Gây Mê Hồi Sức là khoa lâm sàng, gồm hệ thống các buồng phẫu thuật để thực hiện phẫu thuật cấp cứu và kế hoạch.

–   Đảm bảo đủ phương tiện, dụng cụ phẫu thuật đồng bộ theo yêu cầu phẫu thuật và đảm bảo vô khuẩn.

2. Nhiệm vụ:

–   Tổ chức hoạt động quy chế công tác khoa phẫu thuật gây mê hồi sức và quy chế công tác khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.

–   Tổ chức thực hiện phẫu thuật theo kế hoạch đã được phê duyệt.

–   Sắp xếp người bệnh vào buồng phẫu thuật theo yêu cầu phẫu thuật các chuyên khoa.

–   Bố trí bàn phẫu thuật kế hoạch và cấp cứu đáp ứng yêu cầu của các khoa lâm sàng.

–   Thực hiện việc kiểm tra theo quy chế khoa Gây Mê Hồi Sức trong quá trình phẫu thuật .

–   Tổ chức theo dõi, chăm sóc người bệnh từ lúc tiếp nhận bệnh đến sau phẫu thuật và chuyển người bệnh xuống khoa lâm sàng.

–   Định kỳ cùng với các khoa đánh giá kết quả các trường hợp phẫu thuật để rút kinh nghiệm.

–   Tổ chức vệ sinh các buồng phẫu thuật và kiểm tra công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

–   Tham gia cùng các khoa liên quan để thực hiện công tác hội chẩn và công tác tuyến.

–   Hướng dẫn hổ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật cho nhân viên ở tuyến dưới gửi đến học tập tại khoa.

–   Thống kê báo cáo kế hoạch hàng tháng, quý, năm về phòng kế hoạch tổng hợp.

–   Thực hiện đầy đủ các quy chế bệnh viện đề ra.

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Điện thoại: 0888 143 115
Email: cskh.bvqttn@gmail.com
Địa chỉ: 328 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên