PHÓNG SỰ: THÔNG TUYẾN BẢO HIỂM Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN BÌNH THÁI NGUYÊN