THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT VÀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CỔ PHIẾU

 

 

20201225 – TNH – TB vv niem yet va ngay giao dich dau tien